Taisyklės

Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje carreblanc.lt taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems carreblanc.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir carreblanc.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus carreblanc.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3) Carreblanc.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekmės išrašomos pardavimo-pirkimo dokumentas.

4) Jeigu carreblanc.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, carreblanc.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, carreblanc.lt  įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

5) Po to, kai carreblanc.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo carreblanc.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai carreblanc.lt raštu ar elektroniniu paštu info@patalynesrojus.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis carreblanc.lt svetaine bus ribojamos.

7) Carreblanc.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) Carreblanc.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško carreblanc.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti carreblanc.lt sistemos veiklą.

10) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

11) Carreblanc.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• jei Klientas neatsiima prekės iš carreblanc.lt per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
• jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. Carreblanc.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12) Klientai, pirkdami prekes Carreblanc.lt patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.  Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, carreblanc.lt  turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15) Prekių kiekiai yra riboti.

16) Carreblanc.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Carreblanc.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Carreblanc.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Carreblanc.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Carreblanc.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

17) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra parduotuvės kaina.

18) Prekės kaina matoma Carreblanc.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. 

19) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo ir nesutapti su Carreblanc.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta Carreblanc.lt svetainėje.

20) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Carreblanc.lt

21) Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis carreblanc.lt parduotuvės platforma, vykdomas  prekių  surinkimas ir pakavimas. 

22) Jei Pirkėjui pristatyto pirkinių krepšelio suma yra mažesnė, nei Pirkėjas yra užsakęs ir sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

23) Pirkėjas sutinka, kad  laikinai nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta kita, savo savybėmis ir kaina panaši prekė. Panašios prekės – tai tokios pat arba panašios sudėties ir kainos prekės. Pirkėjo užsakytos prekės keičiamos panašiomis prekėmis tik tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakankamo užsakytos prekės likučio ir Pirkėjas sutinka. 

24) Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo metu Pirkėjo pateiktu adresu.

25) Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju vežėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

26) Šios prekių pirkimo taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis “), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu carreblanc.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

27) Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

Asmens duomenų apsauga

Carreblanc.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė carreblanc.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės carreblanc.lt pirkėją.

Jūsų krepšelis
Krepšelis tuščiasGryžti į parduotuvę